2102835896 ΦΙΛΥΡΩΝ 10, Νέο Ηράκλειο dkam26@otenet.gr
hero image

 

Καμπούρη Δέσποινα
Μαιευτήρας χειρουργός - Γυναικολόγος Νέο Ηράκλειο
______

ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
 

 

Πολλές φορές, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπογονιμότητας σε ζευγάρια που δεν μπορούν να συλλάβουν, δεν ανευρίσκεται κανένα αίτιο υπογονιμότητας.
Οι σάλπιγγες είναι βατές και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εντός του φυσιολογικών ορίων από πλευράς αριθμού κινητικότητας και μορφολογίας. Σε αυτά τα ζευγάρια,που δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε καμιά αιτία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση, που είναι και η τελευταία λύση, την σπερματέγχυση την κλασσική IUI ή μέθοδο ΙUI-FSP.

Πρόκειται για μια μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική, κατά την διάρκεια της οποίας η γυναίκα λαμβάνει, αφ’ενός μεν, μικρότερες ποσότητες φαρμάκων σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση, αφ’ετέρου δε υφίσταται μικρότερη ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση.Κατά την σπερματέγχυση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία του σπέρματος γίνεται η τοποθέτηση του με ειδικό καθετήρα εντός της μήτρας.
 

Όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων δεν είναι αρκετός, μπορεί να γίνουν δύο συλλογές σπέρματος (pooling), η μια στην αρχή του κύκλου και η άλλη την ημέρα της σπερματέγχυσης, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ποσότητας του δείγματος.